Нүүр хуудас  /  Онолын нүдээр

Мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэн гэж юу вэ?

Нийтэлсэн
admin
Он сар өдөр
2020-08-10 13:14:38
Ангилал
Онолын нүдээр

Мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэн гэдэг нь өнөөдрийн 1₮ нь ирээдүйн 1₮-өөс илүү үнэ цэнтэй гэсэн санаа дээр үндэслэдэг. Өөрөөр хэлбэл мөнгө нь цаг хугацаа өнгөрөх тусам үнэ цэнээ алдаж инфляцын нөлөөгөөр худалдан авах чадвар нь буурдаг.

Томьёо : FV=PV*(1+k)^n  

  • FV-ирэ