Nonconventional cash flow pattern

Тайлбар:

Мөнгөн урсгалын хэвшмэл бус загвар

Хугацааны эхэнд мөнгөн зарлага нэгмөсөн гараад дараа нь цуваагаар мөнгөн орлого орохгүй байдал.